اصول طراحی صحیح سایت پلان معماری و تحلیل و تجزیه آن

Design the correct site design plan

تجزیه و تحلیل موقعیت قرارگیری پروژه‌ی معماری، یک فرایند ارزیابی برای مشخصات فیزیکی، روانی و اجتماعی از یک موقعیت خاص میباشد  با آرزوی توسعه‌ی یک راه‌حل معماری که زمینه‌های داخلی و خارجی آن را بیان کرده باشد .
“برای توسعه‌ی یک پروژه با هر مزایایی، موقعیت آن باید در ابتدا مورد تحلیل  قرار گیرد.”
هر مکانی، منحصربه‌فرد بوده و شامل المان‌های بسیار پیچیده ای همچون موارد زیر میباشد : توپوگرافی ( پستی و بلندی )  متفاوت، مسیل‌های آب، درختان، زیستگاه و الگوی آب و هوایی تنها تعدادی از این موارد هستند. تمامی آنچه که بر فرایند طراحی یک معماری و تصمیم‌گیری تأثیر گذاشته و باید نیز تأثیر بگذارند.
تحلیل مناسب این موارد در ابتدا به تعیین قرارگیری ساختمان‌ها، جهت‌گیری آن‌ها، شکل و مصالح شناسی آن‌ها کمک فراوانی می‌کند، اما بعداً بر ساختار، پایداری و مسیر تدارکات آن نیز تأثیر گذار خواهد بود.

در پی چه موضوعاتی باشیم ؟؟؟
تجزیه و تحلیل موقعیت قرارگیری پروژه‌ی معماری، یک فرایند ارزیابی برای مشخصات فیزیکی، روانی و اجتماعی از یک موقعیت خاص میباشد  با آرزوی توسعه‌ی یک راه‌حل معماری که زمینه‌های داخلی و خارجی آن را بیان کرده باشد .
“برای توسعه‌ی یک پروژه با هر مزایایی، موقعیت آن باید در ابتدا مورد تحلیل  قرار گیرد.”
هر مکانی، منحصربه‌فرد بوده و شامل المان‌های بسیار پیچیده ای همچون موارد زیر میباشد : توپوگرافی ( پستی و بلندی )  متفاوت، مسیل‌های آب، درختان، زیستگاه و الگوی آب و هوایی تنها تعدادی از این موارد هستند. تمامی آنچه که بر فرایند طراحی یک معماری و تصمیم‌گیری تأثیر گذاشته و باید نیز تأثیر بگذارند.
تحلیل مناسب این موارد در ابتدا به تعیین قرارگیری ساختمان‌ها، جهت‌گیری آن‌ها، شکل و مصالح شناسی آن‌ها کمک فراوانی می‌کند، اما بعداً بر ساختار، پایداری و مسیر تدارکات آن نیز تأثیر گذار خواهد بود.
در پی چه موضوعاتی باشیم ؟؟؟
فهرست ارائه شده در زیر که در فرایند طراحی و ساخت مورد اشاره و مرجع قرار می‌گیرند، به برخی از فضاهای اساسی که باید بررسی شوند، تأکید می‌کند و در این میان، مثال‌هایی از چگونگی ارائه مشاهدات تحلیلی از یک منطقه را بیان میکند :
۱-کلیات
 – موقعیت جغرافیایی
– مرزهای منطقه
– موقعیت‌ها و انواع ورودی‌ها
– امنیت منطقه
– ساختمان‌های موجود

architecture_02

۲-ساختمانهای مجاور
 • فواصل
  • ارتفاع آنها
  • کاربری‌ ساختمانها
  • بومی
  • خطوط منطقه ای
  • حق نورپردازی
  • محدودیت‌های قانونی
  • میزان سر و صدا

atchitecture_03

۳-محدودیتهای قانونی
 • مناطق حفاظت‌شده
  • تعهدات و حقوق ارتفاعی
  • حریم راه‌ها
  • منطقه با علاقه‌مندی علمی ویژه
  • فهرست درجه یک و دو و سه
  • دستورات و قوانین حفظ درختان
  • مجوزها و کاربردهای برنامه‌ریزی های قبلی

architecture_04

۴-دسترسی ها
 • مسیرهای عمومی
  • مسیرهای خصوصی ( ویژه )
  • مسیر دسترسی وسایل نقلیه
  • مسیر دسترسی به پیاده‌رو
  • مسیرهای گردش موجود در داخل

architecture_05

۵-توپوگرافی ( پستی و بلندی )
 • سطوح
  • شیب‌ها
  • ویژگی‌ها یا محدودیت‌های کلیدی و اساسی
  • قرار گرفتن در معرض توپوگرافی

architecture_06

۶-چشم اندازها ( لند اسکیپ )
 • چشم‌اندازهای خصوصی به بیرون
  • چشم‌اندازهای عمومی به داخل

architecure_07

۷-مسیرهای عبور نور خورشید
 • مسیرهای خورشید
  • بهره‌گیری از تابش خورشید
  • سایه‌اندازی ها

architecture_08

۸-الگوی باد
 • جهت باد غالب
  • پناهگاه ها
  • قرارگیری در معرض بادها

architecture_09

۹-اتصالات به حمل و نقل عمومی
 • اتوبوس
  • قطار
  • تاکسی ها

architecture_10

۱۰-پوشش گیاهی و درختان
 • گونه‌های حفاظت‌شده
  • مناطق محافظت‌شده‌ی ریشه
  • موارد موجود برای حذف
  • موارد موجود برای حفظ
  • مالکیت‌

architecture_11

۱۱-بوم شناسی
 • گونه‌های محافظت‌شده
  • نواحی حفاظت‌شده
  • اثرات آنها

architecture_12

۱۲-محدودیتهای منطقه ایی
 • قابلیت دید
  • نور
  • چشم‌اندازها
  • همسایگی ها
  • آلودگی ها
  • سیل گرفتگی
  • رانش زمین

architecture_13

۱۳-امکانات
 • مناطق در معرض استفاده یا مورد استفاده
  • مناطقی که باید بهبود پیدا کنند
  • مناطقی که مخفی می‌شوند

architecture_14

۱۴-خطرات
 • خطوط برق، زهکشی، خطوط تلفن، ایستگاه‌ فرعی
  • ساختمان‌های متروکه
  • کارهای ساختمانی ناتمام

architecture_15

چرا تحلیل مکان مهم است؟
همان‌گونه که قبلاً بیان شده ، موفقیت یک پروژه بر پایه‌های روابط آن با موقعیت قرارگیری و فضاهای اطراف آن پروژه استوار بوده است و بنابراین، به طور پیش‌فرض همیشه باید بر اساس مکان و خصوصیات محلی آن باشد.
هر منطقه‌ای دارای جهت‌گیری‌های خورشیدی، چشم‌اندازها و اغلب یک شخصیت و جو بسیار صریح مخصوص به خود است. هر یک از این مناطق، فرصتی برای تولید یک شیوه‌ی مفهومی با معنی و روشی برای درست کردن شکل، چارچوب، فرم و ماده‌شناسی ساختمان ارائه مینمایند.
پس از انجام تمامی این مراحل، تحلیل بیشتری در ارتباط با دسترسی‌ها، جهت باد، سطوح تراز منطقه، پوشش گیاهی، موضوعیت محلی، حریم خصوصی، خدمات (از جمله خطوط برق، زهکشی، خطوط تلفن و غیره)، به تثبیت تمامی تصمیمات گرفته شده کمک مینماید.
هدف از تحلیل منطقه نیز همین موضوع میباشد ، و اینکه چرا چیزی بیش از تنها ترسیم کردن خطی ساده برای برآورده کردن معیارها است، تمام چیزها باید به فونداسیون باز گردند که قبلاً در طول دوره بررسی برقرار شده است. بنابراین، در زمان نیاز می‌تواند به فراهم آوردن جواب برای پرسش‌های آتی کمک کند.
“طراحی خوب از مفاهیم قوی، بی آلایش و به خوبی برپا شده، تولید می‌شوند.”
تحلیل منطقه به چه کار می آید ؟؟؟؟؟؟
زمانی که الگوهای آب و هوایی منطقه را در نظر می‌گیریم، هدف باید همواره ساختمانی با بهترین دسترسی به خورشید، نور روز و پناهگاه را منجر شود. این امر می‌تواند از طریق کنترل محاسبه شده‌ی اثر خورشید، باد و باران، از طریق قرارگیری مناسب بازشوها و خطوط سقف برای فراهم آوردن نور طبیعی، گرما و پناهگاه ها در طول سال به دست آید.
برای خنک سازی یک ساختمان، جهت‌گیری آن می‌تواند طوری باشد تا هوای خنک تابستان به داخل کشیده شده و در داخل ساختمان به گردش در بیاید بنابراین پلان ساختمان باید در محور طولی با جهت باد غالب و ارائه‌ی عمق بیشتر برای سایه افکنی قرار بگیرد.
در طول ماه‌های زمستان، احجام ساخته شده می‌توانند پناهگاهی فراهم کرده و فضاهای خارجی محافظت‌شده‌ای در حیاط ایجاد کنند.
هنگام استفاده از زمینه برای تأثیرگذاری بر مواد، به ساختمان‌های اطراف در همسایگی نگاه کنید. برای مثال، دیوارهای سنگی خشک و فولاد خودحفاظ می‌توانند به عنوان تفسیری مدرن از ساختمان‌های ارگانیک بدون تقلید استفاده گردند.
دیوارهای بیان شده متراکم می‌توانند برای نشان دادن وسعت یک منطقه مورد استفاده قرار گیرند و اگر نوع خاک منطقه مناسب باشد، حتی می‌تواند بر روی زمین نیز ساخته شود.
الوار هوازده، روایتی بسیار زیبا از تغییر و کهنه شدن به همراه یک مکان را بیان می‌کند.
زمانی که یک منطقه دارای چشم‌اندازهای غالبی است، ساختمان‌ها می‌توانند این چشم‌انداز را با گشادگی چارچوب بزرگی بیان کرده و مناظر و ویژگی‌های کلیدی را برای جلب توجه ویژه انتخاب کنند. یا با حرکت کردن در فضاهای مختلف می‌توان مناظر و بنابراین تجربه‌های متفاوتی از زمان‌های مختلف روز را دید که بستگی به چگونگی و زمان استفاده از این فضاها دارد.
این ایده‌ها مختص یک مکان هستند و تنها با داشتن ارتباط، معنی پیدا می‌کنند و این ارتباط از طریق شناخت آن مکان میسر خواهد بود .
اشتراک گذاری

نوشته های پیشنهادی

پاسخی بگذارید