دپارتمان آموزشی

عکاسی

انیمیشن و هنر – گرافیک

برق و الکترونیک

مدیریت و مالی – حسابداری

فناوری اطلاعات و ارتباطات

تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

معماری و طراحی داخلی

عمران و اجراء – ساخت

مجوزها و تفاهم نامه ها


SruLogo

iloLogo

IranTVTO